Thông tin ứng viên


Hoàng Trung Kiên

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 01/06/1999
 Lượt xem: 93  Cập nhật ngày: 26/01/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Thiết kế đồ họa, edit video, ....

Trung học

3 năm

Báo chí , biên tập
Thiết kế hình ảnh, bảo bì sản phẩm, ấn phẩm in ấn,edit video

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Five Grains
( 01/04/2023 - 31/01/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Báo chí , biên tập

Từ 8.000.000 - đến 10.000.000

Thiết kế hình ảnh, bảo bì sản phẩm, banner và các ấn phẩm in ấn phục vụ marketing và nhận diện thương hiệu. Edit video cơ bản như tiktok, Youtube,..

Gợi ý ứng viên tương tự