Thông tin ứng viên


Vũ Thị Mỹ

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Xóm 7 Bái Dương, Nam Dương, Nam Trực, Nam Định - Sinh ngày: 08/09/1997
 Lượt xem: 450  Cập nhật ngày: 30/01/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán trưởng

Đại học

4 năm

Kế toán, kiểm toán
- Kiểm tra tất cả các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ kế toán của phòng Tài chính - kế toán: Bán hàng, xuất hóa đơn, doanh thu, hàng hóa mua vào, kho bãi, các chi phí phát sinh đi kèm. Hướng dẫn nhân viên hạch toán theo yêu cầu của kế toán trưởng
- Lên tờ khai thuế GTGT theo quý
- Lên các báo cáo KQHĐKD theo tháng và các báo cáo khác phát sinh theo yêu cầu của trưởng phòng và BGĐ
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giấy tờ đã phát sinh từ thời điểm cũ và hạch toán lại, lên báo cáo, rà soát sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán
- Hỗ trợ các phòng ban có liên quan tới công việc của phòng kế toán


Công ty TNHH Thợ Tốt Group
( 15/06/2023 - 25/11/2023 )

Nhân viên

Phó phòng

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Kế toán, kiểm toán

Từ 13.000.000 - đến 15.000.000

Thành thạo Word, excel
Phần mềm kế toán Misa, Sivip
Tiếng anh trung bình khá : 600 Toeic

Gợi ý ứng viên tương tự