Thông tin ứng viên


Dương thị Huyền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 14/06/1988
 Lượt xem: 80  Cập nhật ngày: 20/05/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán,; Quản lý dự án

Đại học

Trên 5 năm
Trưởng phòng

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Xây dựng

Từ 15.000.000 - đến 20.000.000

- Điều hành, làm viếc nhóm;
- Chuyên môn kế toán;
- Chuyên môn mảng dự án xây dựng, thương mại dịch vụ, sản xuất.

Gợi ý ứng viên tương tự