Thông tin ứng viên


Trần Thị Minh Thư

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 04/07/1999
 Lượt xem: 74  Cập nhật ngày: 25/05/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nghiên cứu và phát triển hoá mỹ phẩm

Cao đẳng

1 năm

Y tế - Dược phẩm, nha khoa
• Nghiên cứu và phát triển hóa mỹ phẩm, thực phẩm
• Lên nội dung sản phẩm, thông tin thiết kế, bao bì
• Làm hồ sơ công bố và các loại hồ sơ khác.

Công ty dược mỹ phẩm Phúc Hưng
( 01/09/2023 - 22/05/2024 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Y tế - Dược phẩm, nha khoa

Từ 1.000.000 - đến 1.000.000

• Nghiên cứu và phát triển hóa mỹ phẩm, thực phẩm
• Lên nội dung sản phẩm, thông tin thiết kế, bao bì
• Làm hồ sơ công bố và các loại hồ sơ khác.

Gợi ý ứng viên tương tự