Thông tin ứng viên


Ngô Văn Kiều

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Nam Tiến-Nam Trực-Nam Định - Sinh ngày: 22/11/1994
 Lượt xem: 66  Cập nhật ngày: 25/06/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


CV: Ngô Văn Kiều- Kỹ sư cầu đường

Kỹ sư

Trên 5 năm

Xây dựng
- Triển khai thực hiện thi công,giám sát,theo dõi tiến độ công trình
- Thực hiện công tác nghiệm thu từng hạng mục cùng tư vấn giám sát ,ban quản lý
- Bố trí hướng dẫn thầu phụ ,tổ đội nhân công

Công ty CPXD Thăng Long
( 01/06/2019 - 25/06/2024 )

Kỹ sư

Kỹ sư

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Xây dựng

Từ 15.000.000 - đến 15.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự