Thông tin ứng viên


Phạm Thu Hường

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Xã Hải Hà - Sinh ngày: 26/07/2001
 Lượt xem: 60  Cập nhật ngày: 29/06/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


CV - Phạm Thu Hường - Nhân viên Đảm bảo Chất Lượng

Đại học

Chọn kinh nghiệm làm việc
Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Quản lý chất lượng QA, QC

Từ 8.000.000 - đến 10.000.000

- Quản lý thời gian
- Làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự