Thông tin ứng viên


Phạm Thị Trang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 11/02/2002
 Lượt xem: 82  Cập nhật ngày: 03/07/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Muốn tìm công viện thích hợp để phát huy khả năng của bản thân

Đại học

Chọn kinh nghiệm làm việc
Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Ngoại ngữ, biên phiên dịch

Từ 10.000.000 - đến 15.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự