Việc làm tại Huyện Giao Thủy - Nam Định

Tuyển kế toán tổng hợp Tuyển kế toán tổng hợp

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  17/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên truyền thông

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  25/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân viên IT

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  09/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  07/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tuyển dụng

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  07/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Quản lý bảo trì Tuyển Quản lý bảo trì

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  07/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Nhân sự (Nữ)

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  25/07/2019

Mức lương: 5 - 7 triệu

Tuyến nhân viên Merchandiser

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  30/05/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên phòng khách hàng

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  20/12/2018

Mức lương: Thỏa thuận

Giáo viên Tiếng Anh trẻ em

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  17/09/2018

Mức lương: Thỏa thuận