Việc làm tại Huyện Giao Thủy - Nam Định

Tuyển Nhân viên Compliance

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  08/06/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân viên IT

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  25/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyến Cán bộ đơn hàng

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  25/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán thuế

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  14/04/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  17/03/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân may

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  12/03/2020

Mức lương: 6 - 9 triệu

Tuyến nhân viên kế toán

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  09/03/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên tuyển dụng

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  01/02/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản lý nhà ăn tập thể

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  01/02/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán tổng hợp Tuyển kế toán tổng hợp

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  17/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên truyền thông

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  25/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  07/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Quản lý bảo trì Tuyển Quản lý bảo trì

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  07/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Nhân sự (Nữ)

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  25/07/2019

Mức lương: 5 - 7 triệu

Nhân viên phòng khách hàng

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  20/12/2018

Mức lương: Thỏa thuận

Giáo viên Tiếng Anh trẻ em

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  17/09/2018

Mức lương: Thỏa thuận