Việc làm tại Huyện Trực Ninh - Nam Định

Tuyển nhân viên bán hàng

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  09/08/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Sale Online

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  17/05/2022

Mức lương: 6 - 10 triệu

Tuyển nhân viên kho vận

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  11/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  06/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Marketing

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  05/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  20/07/2021

Mức lương: 8 - 10 triệu

Tuyển nhân viên kế hoạch

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  22/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế hoạch

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  09/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân may

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  09/04/2021

Mức lương: 6 - 9 triệu

Tuyển nhân viên kế toán kho

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  06/02/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ mộc

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  30/10/2019

Mức lương: 8 - 15 triệu

Tuyển nhân viên kế toán kho

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  18/02/2019

Mức lương: Thỏa thuận

kế toán thuế

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  30/09/2018

Mức lương: Từ 4 - 8 triệu

Chuyên viên tín dụng

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  14/05/2018

Mức lương: Từ 7 - 15tr

Tuyển 2 nhân viên kinh doanh

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  13/04/2018

Mức lương: Thỏa thuận