Việc làm tại Huyện Ý Yên - Nam Định

Tuyển công nhân may

 Huyện Ý Yên - Nam Định

  19/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân cắt vải

 Huyện Ý Yên - Nam Định

  17/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân

 Huyện Ý Yên - Nam Định

  20/11/2020

Mức lương: 6 - 10 triệu

Tuyển nhân viên hành chính nhân sự

 Huyện Ý Yên - Nam Định

  11/11/2020

Mức lương: 6 - 10 triệu

Tuyển phó giám đốc sản xuất

 Huyện Ý Yên - Nam Định

  22/10/2020

Mức lương: 25 - 35 triệu

Tuyển kĩ thuật sản xuất nghành may

 Huyện Ý Yên - Nam Định

  09/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển tổ trưởng sản xuất

 Huyện Ý Yên - Nam Định

  09/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán nhân sự

 Huyện Ý Yên - Nam Định

  06/07/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thu cước Internet FPT

 Huyện Ý Yên - Nam Định

  03/02/2020

Mức lương: 6 - 10 triệu

Tuyển dụng giáo viên tiếng anh

 Huyện Ý Yên - Nam Định

  24/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giáo viên tiếng anh Tuyển giáo viên tiếng anh

 Huyện Ý Yên - Nam Định

  24/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán thống kê

 Huyện Ý Yên - Nam Định

  12/04/2019

Mức lương: 4,5 - 5 triệu

Tuyển gấp giáo viên tiếng anh

 Huyện Ý Yên - Nam Định

  07/03/2018

Mức lương: Thỏa thuận