Việc làm tại Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

Tuyển dụng lao động phổ thông

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  17/05/2024

Mức lương: 8 - 11 triệu

Tuyển kế toán trưởng

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  02/05/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  12/04/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân viên Marketing

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  12/04/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân viên QA

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  17/02/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân viên IT

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  25/01/2024

Mức lương: 8-10 triệu

Tuyển dụng thực tập sinh SEO

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  25/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng kế toán

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  23/10/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên cơ điện

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  21/02/2023

Mức lương: 9 - 10 triệu

Tuyển công nhân cơ điện

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  07/12/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QC

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  23/11/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trưởng phòng nhân sự

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  21/11/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên phát triển thị trường xây dựng

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  30/07/2022

Mức lương: 6 triệu - 15 triệu

Tuyển nhân viên văn phòng-Telesale

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  30/03/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh-Telesale

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  25/03/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên nhân sự

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  22/07/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển đầu bếp Á

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  26/06/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên môi trường

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  21/05/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên mua hàng

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  08/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế hoạch

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  06/04/2021

Mức lương: 7 - 10 triệu

1 2