Thông tin nhà tuyển dụng

Hoa268-123
Tên công ty:
Công ty CP TVXD và DVTM Thành Nam Thịnh Vượng
Địa chỉ:
Nam Trực, Nam Định.
0904826669

Có tất cả 1 tin tuyển dụng

Tuyển thí nghiệm viên phòng las xây dựng

  Thỏa thuận

  15/06/2023