Thông tin nhà tuyển dụng

SYDNEYNAMDINH
Tên công ty:
HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ SYDNEY
Địa chỉ:
CL13 Lô 24,25 Khu đô thị Dệt, TP Nam Định
Điện thoại:
0943 886 395

Có tất cả 4 tin tuyển dụng