Thông tin nhà tuyển dụng

SYDNEYNAMDINH
Tên công ty:
HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ SYDNEY
Địa chỉ:
CL13 Lô 24,25 Khu đô thị Dệt, TP Nam Định

Có tất cả 52 tin tuyển dụng

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  Thỏa thuận

  26/02/2024

Tuyển nhân viên hành chính tổng hợp (nam)

  Thỏa thuận

  30/11/2023

Tuyển nhân viên phòng đào tạo

  Thỏa thuận

  24/11/2023

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  Thỏa thuận

  25/10/2023

Tuyển nhân viên phòng đào tạo

  Thỏa thuận

  22/08/2023

Tuyển nhân viên phòng đào tạo

  Thỏa thuận

  03/08/2023

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  Thỏa thuận

  03/08/2023

Tuyển chuyên viên phòng đào tạo

  Thỏa thuận

  11/07/2023

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  8-12 triệu

  10/06/2023

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  8-12 triệu

  03/05/2023

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  7-10 triệu

  28/12/2022

Tuyển chuyên viên phòng đào tạo

  7-10 triệu

  22/11/2022

Tuyển giáo viên tiếng Anh

  Thỏa thuận

  22/11/2022

Tuyển chuyên viên phòng đào tạo

  6-10 triệu

  27/10/2022

Tuyển chuyên viên phòng đào tạo

  7-10 triệu

  29/09/2022

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  8-12 triệu

  29/09/2022

Tuyển giáo viên tiếng Anh

  Thỏa thuận

  07/09/2022

Tuyển chuyên viên phòng đào tạo

  Thỏa thuận

  06/09/2022

Tuyển chuyên viên phòng đào tạo

  7-10 triệu

  22/08/2022

Tuyển giáo viên tiếng Anh

  7-10 triệu

  13/08/2022

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  Thỏa thuận

  05/08/2022

Tuyển chuyên viên phòng đào tạo

  7-10 triệu

  19/07/2022

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  Thỏa thuận

  22/07/2022

Tuyển chuyển viên phòng đào tạo

  Thỏa thuận

  07/07/2022

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  Thỏa thuận

  07/07/2022

Tuyển giáo viên tiếng Anh

  Thỏa thuận

  07/07/2022

Tuyển nhân viên hành chính tổng hợp

  Thỏa thuận

  22/06/2022

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  8-12 triệu

  13/06/2022

Tuyển nhân viên hành chính tổng hợp

  6-7 triệu

  13/06/2022

Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  8-12tr

  11/05/2022

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  8-12 triệu

  04/04/2022

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  8-12 triệu

  27/04/2022

Tuyển giáo viên dạy IELTS

  10-15tr

  31/03/2022

Tuyển giáo viên tiếng Anh

  8-12tr

  31/03/2022

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  Thỏa thuận

  29/03/2022

Tuyển nhân viên Marketing Online

  6-7 triệu

  01/03/2022

Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  Thỏa thuận

  02/03/2022

Nhân viên Decor

  Thỏa thuận

  02/03/2022

Tuyển chuyên viên tư vấn khách hàng

  6-12 triệu

  17/02/2022

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  6-12 triệu

  09/02/2022

Tuyển cộng tác viên dự án

  8-12 triệu

  19/01/2022

Tuyển chuyên viên tư vấn tuyển sinh

  6-12 triệu

  11/01/2022