Thông tin nhà tuyển dụng

Tran Manh Hung
Tên công ty:
NPP MINH AN NAM ĐỊNH
Địa chỉ:
KCN HÒA XÁ TPND
Điện thoại:
0948228581

Có tất cả 3 tin tuyển dụng