Thông tin nhà tuyển dụng

gpotaylor
Tên công ty:
GPO INTERNATIONAL
Địa chỉ:
Level 3, 85 Luong Dinh Cua, Dong Da, Hanoi
Điện thoại:
0986306517

Có tất cả 9 tin tuyển dụng

Business Development Executive (B2B)

  Thỏa thuận

  17/10/2019

Tuyển trưởng phòng nội dung

  Thỏa thuận

  07/10/2019

Tuyển giám đốc mua hàng

  Thỏa thuận

  05/09/2019

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng

  Thỏa thuận

  05/09/2019

Tuyển Trưởng Phòng Thẩm Định Giá

  Thỏa thuận

  24/07/2019

Tuyển Nhân viên kinh doanh

  Thỏa thuận

  24/07/2019

Tuyển giám đốc sản xuất bao bì

  Thỏa thuận

  04/07/2019

한국인 현장소장 CHTCT-HN

  Thỏa thuận

  09/05/2019