Thông tin nhà tuyển dụng

ishikoifarm
Tên công ty:
CÔNG TY TNHH ISHI KOI FARM
Địa chỉ:
95 Lộc Vượng, TP. Nam Định

Có tất cả tin tuyển dụng