Thông tin nhà tuyển dụng

phamhai140196
Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO LINA GI
Địa chỉ:
SỐ 29 ĐƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN, PHƯỜNG THỐNG NHẤT, TP NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH
0385335274

Có tất cả 1 tin tuyển dụng

Tuyển dụng giáo viên tiếng Đức

  Thỏa thuận

  07/11/2023