Thông tin nhà tuyển dụng

Tên công ty:
Nguyên Minh Taxi
Địa chỉ:
Số 68 khu 4b, thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định
Điện thoại:
0988575111

Có tất cả 2 tin tuyển dụng