Việc làm Lao động phổ thông

Việc làm lao động phổ thông Nam Định, tuyển dụng lao động phổ thông, công nhân đi làm ngay tại Nam Định.

Tuyển công nhân

 TP. Nam Định - Nam Định

  02/02/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân bốc vác

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  31/01/2020

Mức lương: 8 - 9 triệu

Tuyển lao động phổ thông

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/01/2020

Mức lương: 4 - 7 triệu

Tuyển công nhân kho nguyên liệu

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân bộ phân TPU

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/12/2019

Mức lương: 5 - 9 triệu

Tuyển dụng công nhân

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân

 TP. Nam Định - Nam Định

  10/12/2019

Mức lương: Theo quy định của Công ty

Tuyển bảo vệ

 TP. Nam Định - Nam Định

  05/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kho Tuyển nhân viên kho

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/11/2019

Mức lương: 7 triệu

Tuyển lao động phổ thông Tuyển lao động phổ thông

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân sản xuất

 TP. Nam Định - Nam Định

  15/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên bếp ăn

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/12/2019

Mức lương: 8 - 12 triệu

Tuyển thợ mộc

 Huyện Trực Ninh - Nam Định

  20/11/2019

Mức lương: 8 - 15 triệu

Tuyển nhân viên bảo vệ

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển phụ bếp

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên bảo vệ

 TP. Nam Định - Nam Định

  16/10/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng lao động phổ thông

 TP. Nam Định - Nam Định

  22/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng lao động phổ thông

 TP. Nam Định - Nam Định

  01/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển 50 công nhân, ưu tiên nữ

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân

 TP. Nam Định - Nam Định

  10/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3 4