Việc làm Y tế - Dược phẩm

Hiện có 8.827 việc làm Việc Làm Y Tế Dược từ các nhà tuyển dụng hàng đầu ... Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và đăng ký dược phẩm.

Tuyển nhân viên hồ sơ thuốc

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Marketing

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kiểm nghiệm

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/10/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên vật tư

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/10/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên văn phòng

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kiểm nghiệm

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân sản xuất nữ

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Dược Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Dược

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân sản xuất nữ

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên y tế

 TP. Nam Định - Nam Định

  15/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Dược sĩ Đại học

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/04/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán tổng hợp Tuyển nhân viên kế toán tổng hợp

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  31/01/2019

Mức lương: Từ 5 đến 10 triệu

GẤP: NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỒ SƠ THẦU THUỐC

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  31/12/2018

Mức lương: Từ 5 triệu đến 10 triệu

Nhân viên tư vấn

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/11/2018

Mức lương: 5 - 10 triệu