Thông tin nhà tuyển dụng

medinamdinh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM - THỰC PHẨM CHỨC NĂNG DƯƠNG GIA (Chi nhánh Miền Bắc)

Địa chỉ: Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định

Điện thoại:

Email:


Tuyển trình dược viên

  Thỏa thuận

  29/12/2023