Thông tin nhà tuyển dụng

Công ty Phú Vương
Tên công ty:
Công ty TNHH DV&TM Phú Vương
Địa chỉ:
721 Trường Chinh, P. Hạ Long, TP. Nạm Định
Điện thoại:
0228.3.823.328;0911.153.316