Thông tin nhà tuyển dụng

khanhtoan173
Tên công ty:
Siêu thị máy Khánh Toàn
Địa chỉ:
173, Quang Trung, TP. Nam Định

Có tất cả 19 tin tuyển dụng

Tuyển dụng kế toán bán hàng

  Thỏa thuận

  27/09/2023

Tuyển nhân viên kinh doanh phân phối

  Thỏa thuận

  06/08/2023

Tuyển nhân viên bán hàng Online

  Thỏa thuận

  19/07/2022

Tuyển nhân viên kinh doanh bán hàng Online

  Thỏa thuận

  11/02/2022

Tuyển nhân viên quản trị website, Fanpage

  Thỏa thuận

  01/09/2020

Tuyển nhân viên bán hàng

  Thỏa thuận

  26/08/2020

Tuyển nhân viên bán hàng tại công ty

  Thỏa thuận

  13/02/2020