Thông tin nhà tuyển dụng

DongA Bank - CN Nam Định
Tên công ty:
Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Nam Định
Địa chỉ:
52 Quang Trung - Phường Bà Triệu - TP Nam Định
Điện thoại:
0228.3844015 / 0977.972.392

Có tất cả 34 tin tuyển dụng

Tuyển giao dịch viên

  Thỏa thuận

  13/01/2021

Tuyển Trưởng phòng / Phó phòng khách hàng

  Thỏa thuận

  13/01/2021

Tuyển Thủ quỹ/Kiểm ngân

  Thỏa thuận

  25/12/2020

Tuyển phó phòng dịch vụ khách hàng

  Thỏa thuận

  10/11/2020

Tuyển giao dịch viên

  Thỏa thuận

  28/09/2020

Tuyển giao dịch viên

  Thỏa thuận

  08/09/2020

Tuyển giao dịch viên

  Thỏa thuận

  30/06/2020

Tuyển giao dịch viên

  Thỏa thuận

  12/06/2020

Tuyển giao dịch viên

  Thỏa thuận

  03/06/2020

Tuyển PP/TP Dịch vụ khách hàng

  Thỏa thuận

  02/01/2020

Tuyển PP/TP Dịch vụ khách hàng

  Thỏa thuận

  19/12/2019

Tuyển PP/TP Dịch vụ khách hàng

  Thỏa thuận

  13/12/2019

Tuyển Phó Phòng/ Trưởng Phòng DVKH

  Thỏa thuận

  13/11/2019

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân

  Thỏa thuận

  22/10/2019

Tuyển Phó Phòng/ Trưởng Phòng DVKH

  Thỏa thuận

  22/10/2019

Tuyển Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng

  Thỏa thuận

  30/09/2019